Privacy statement Umami

Doeleinden verwerking

Umami Hengelo verwerkt uw persoonsgegevens met als doel: de website van Umami te beveiligen, te optimaliseren, u te informeren over nieuwe producten en acties van Umami en van aan ons gerelateerde ondernemingen.

Wettelijke grondslag verwerking

Umami verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

☑     De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk ter behartiging van de/het volgende gerechtvaardigde belang(en) van Umami of van een derde:De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor het beveiligen en optimaliseren van de website van Umami ter bescherming tegen onder meer cyberaanvallen van buitenaf. Daarnaast is het voor Umami noodzakelijk om de klantenbeleving steeds te blijven verbeteren, zodat klanten snel kunnen vinden wat ze zoeken en graag terugkomen op onze website.

Verstrekking persoonsgegevens door betrokkene

Betrokkene is niet verplicht tot het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens aan Umami.De volgende gegevens zijn niet verplicht: bijzondere persoonsgegevens en persoonsgegevens in verband met strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten.

Indien betrokkene zijn persoonsgegevens niet aan Umamiverstrekt, dan kan de website minder goed functioneren en het reservatieformulier niet gebruikt worden.

Categorieën en bron(nen) persoonsgegevens

Umami heeft de volgende reguliere persoonsgegevens (IP-adressen, Internetproviders, locatiegegevens, e-mailadressen, namen, telefoonnummers, Facebook accounts en mogelijk geboortedatums),uit de volgende bron(nen) verkregen: reservatieformulier (Resengo), Google Analytics, Twitter, Youtube en Facebook.

Dit betreffen zowel openbare bron(nen) als geen openbare bron(nen).

Ontvangers persoonsgegevens

Umamiverstrekt uw persoonsgegevens via Resengo om het online reserveren mogelijk te maken en Umami verstrekt uw persoonsgegevens aan ondernemingen binnen het concern van Umami.

Doorgifte persoonsgegevens aan een ontvanger in een derde land of aan een internationale organisatie

Uw persoonsgegevens kunnen door Umami via Google Analytics (IP-anonymisering is ingeschakeld) worden doorgegeven aan landen buiten de EU/EER. De landen waaraan Umami uw persoonsgegevens mogelijk via Google Analytics doorgeeft zijn: Verenigde Staten, Chili, Taiwan en Singapore.

Ten aanzien van de doorgifte van de persoonsgegevens naar voornoemd(e) derde land(en) zijn de volgende waarborgen getroffen:

☑     De organisatie in het derde land waaraan de persoonsgegevens worden doorgegeven is aangesloten bij het Privacy Shield.

Meer informatie over de voornoemde door Umami getroffen waarborgen, of een kopie van de maatregelen kan door betrokkene verkregen worden door schriftelijk contact op te nemen met Umami. Zie verderop in dit privacystatement voor de relevante contactgegevens.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zullen door Umami worden bewaard voor een duur van 24 maanden.

Rechten betrokkenen

U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als betrokkene heeft u ook het recht Umami te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan Umami verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Contactgegevens

Voor vragen over dit privacy statement en de verwerkingen die Umami doet kunt ucontact opnemen via onderstaande gegevens.

Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk via e-mail of per postindienen. Een verzoek tot dataportabiliteit kunt u doen door het verzoek schriftelijk via e-mail of per post indienen. Daarbij moet vermeld worden om welke gegevens het gaat en van welke periode de gegevens gewenst zijn. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

Umami Hengelo

 
Deldenerstraat 24 
7551AG Hengelo (OV) 
info@umamihengelo.nl 
+31 (0)74 – 29 19 290 


Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Umami, neem dan contact op met ons via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.